Služby:

 • Geodetické služby v archeologii:
  • Zaměření archeologických výzkumů
  • Fotogrammetrie archeologických objektů a situací
  • Zaměření nemovitých archeologických památek
  • Zpracování archeologické dokumentace do výstupů včetně celkových plánů

 • Ostatní geodetické služby:
  • činnost odpovědného geodeta ve výstavbě
  • Podklady pro projekty
  • Zaměření skutečného provedení staveb
  • Stavební dokumentace
  • Geometrické plány
  • Vytyčování hranic pozemků

 • Historicko-topografické rešerše na základě archivního výzkumu
  • historický vývoj sídel
  • historický a stavební vývoj domů a dalších objektů (kláštery, kostely, komunikace, dvory, tvrze, apod.)
  • využití historických map

2020 Archeo4u.cz